Reference (SRB)

PREDMET:                                 Referentna lista

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću tvrdim i potpisujem da je u prethodnih 5 godina G.P.“EUROIMPEX“ doo učestvovao u realizaciji sledećih većih investicija:

 

 1. Proizvodna hala-Tronoša,investitor *PMV TRONOŠA*-Tronoša
 2. Rekonstrukcija Narodne biblioteke u Loznici-investitor Ministarstvo Republike Srbije
 3. Radovi na proizvodnoj hali *ITALAPPALTI* u Loznici gde je G.P.*EUROIMPEX*doo u svojstvu podizvođača-investitor *ITALAPPALTI*-Beograd
 4. Radovi na rekonstrukciji Doma sportova Košutnjak,Beograd gde je G.P.*EUROIMPEX*doo u svojstvu podizvođača firmi *Projektomontaža*ad-Beograd
 5. Proizvodna hala *EP-BELT* u Loznici-investitor:*EP-BELT*doo,Loznica,ul. Prvog maja bb
 6. Adaptacija hale *Košutnjak*,Beograd,ul.Kneza Višeslava br.72-investitor: *Projektomontaža*ad,Beograd,ul.Poenkareva br.20
 7. Hala 1a Beogradskog sajma,Beograd,ul.Bulevar Vojvode Mišića br.14-naručilac: Projektomontaža*ad,Beograd,ul.Poenkareva br.20
 8. Radovi na graničnom prelazu Trbušnica naručilac:Projektomontaža*ad,Beograd
 9. Radovi na graničnom prelazu Sremska Rača naručilac:Projektomontaža*ad,Beograd
 10. Hala 1 Beogradskog sajma,Beograd,ul.Bulevar Vojvode Mišića br.14 naručilac:Projektomontaža*ad,Beograd
 11. Radovi na sanaciji i rekonstrukciji COR-a Aranđelovac-investitor PROJEKTOMONTAZA-ad Beograd
 12. Izgradnja proizvonog kompleksa „Grundfos“, Inđija, kao podizvođač za glavnog izvođača „Konstruktor Konsalting“, Beograd.
 13. Izgradnja hale u fabrici radijatora Zrenjanin, kao podizvođač za glavnog izođača „Konstruktor Konsalting“, Beograd.
 14. Izgradnja skladišta Zepter, generalni izvođač „Konstruktor konsalting“
 15. Izgradnja poslovnog objekta (hala), investitor „TMC“, Beograd.
 16. Stambeni objekat u ul.Dubljanska-Beograd,investitor *NATURA-TRADE*-Beograd
 17. Benzinska pumpa-Lešnica-investitor *DANEX-CO*-Lešnica
 18. Rekonstrukcija Robne kuće *JADAR*-Loznica-investitor INFOFIN-Loznica
 19. Poslovni objekat-Lešnica,investitor *OPUTA*-Lešnica
 20. Poslovno-stambeni objekat-Loznica,investitor *TELEFON SERVIS*-Loznica
 21. Stambeno-poslovni objekat u ul.Kneza Miloša u Loznici,investitor Gavrilović Miladin
 22. Stambeni objekat u ul.Svetog Save br.11,13 u Loznici,investitor *INTER-INVEST*doo-Loznica
 23. Stambeno poslovni objekat u ul.Miloša Savkovića u Beogradu
 24. Stambeni objekat u ul.Pop Lukina u Loznici-investitor *INTER-INVEST*-Loznica
 25. Stambeni objekat u ul.Gospodara Vučića br.88 u Beogradu – naručilac: *Radosni dom*doo,Beograd,ul.Bulevar Mihaila Pupina 10a
 26. Poslovno-stambena zgrada u Beogradu u ul.Gvozdićeva br.9-investitor NINAR doo-Beograd
 27. Stambeni objekat u ul.Gospodara Vučića br.94 u Beogradu-investitor SUNCANI DOM doo-Beograd
 28. Poslovno stambeni objekat u Loznici u ul.Kralja Petra br.6-8-investitori Janjić Rade iz Loznice i Petričić Radojka iz Loznice
 29. Stambano poslovni objekat Krunska (ugao ul. Koče Kpetana), investitor „Stefial“ d.o.o., iz Beograda.
 30. Stambeno poslovni objekat u ul. Svetog Nikole br. 14, Beograd, investitor „Min Optiks“ d.o.o iz Beograda.
 31. Poslovni centar „City Park“ u Šapcu kao podizvođač za glavnog izvođača „Konstruktor Konsalting“ iz Beograda.


U Loznici , 18.07.2014. godine

GP“EUROIMPEX“ DОО

Direktor Dragan Barović